RØDKILDE MØLLE, Rødkildevej 15, Ulbølle, 5762 Vester Skerninge (Svendborg K.)

moellearkivet.dk/Rødkilde Mølle pict.
Rødkilde Vandmølle hører til herregården Rødkilde og ligger ikke langt fra gårdens beboelse, og man skal nærmest krydse gårdspladsen for at komme frem til vandmøllen, der har Danmarks største overfaldshjul.

I 1967 påbegyndtes en istandsættelse under ledelse af ing. Anders Jespersen, Nationalmuseet, med et nyt stråtag på kornmagasinet, men den voldsomme efterårsstorm samme år, ødelagde hele arbejdet. Under en ny storm d. 1. november 1970, styrtede kornmagasinet totalt sammen. Herefter påbegyndtes en ny istandsættelse, hvor kornmagasinet blev genrejst. Istandsættelsesarbejdet blev aldrig færdiggjort, og under en senere storm i efteråret 1989, væltede et af de store karakteristiske træer ned over møllen og knuste vandhjulet. Efter aftale med Skov og Naturstyrelsen, blev der på et møde i april 1990 aftalt, at møllen skulle sættes endeligt istand under ledelse af arkitekt Lars Mindedal, Svendborg. Dette arbejde er nu tilendebragt med stort held.
Rødkilde Vandmølle blev i 1997 tildelt "Europa Nostra" prisen, for den fornemme restaurering.

Den er i privat eje og kan ses på 'Mølledagen'. (2006)

FAKTABOX

Opført 1754:

Vandmølle med overfaldshjul

Fundament af syldsten

Facader i bindingsværk

Taget er halvvalmet og tækket med strå

Dam og vandføring bevaret

Møllen er funktionsdygtig

Bygget som kornmølle

Driften ophørt 1959

 

moellearkivet.dk/Rødkilde Møllekort

Find møllen

Rødkilde Mølle

moellearkivet.dk/logodown