MOESGÅRD SKOVMØLLE, Skovmøllevej 51, 8270 Højbjerg (Aarhus Kommune)

moellearkivet.dk/Moesgård Skovmølle
Moesgård Skovmølle ligger ved Giber Å, der løber ud i Århus Bugt og på de nederste 8 km. ligger næsten urørt.

Vandmøllen omtales første gang i 1682 som hørende til herregården Moesgård. Den nuværende møllebygning er fra 1852, mens stuehuset er fra 1824.
Moesgård Museum restaurerede i 1991 møllebygningen og vandhjulet, og siden er også savværket kommet på plads. Stuehuset anvendes til restaurant "Skovmøllen".

I slutningen af 1800-tallet var møllen et yndet mål for Århus indbyggere, når de tog på skovtur. I hestevogne drog familierne tidligt om morgenen - fint klædt på og i højt humør fra byen. Madkurvene blev pakket ud på hviddækkede borde ved åen, og selskaberne blev gerne til aften, inden de kørte tilbage til Århus.

På Skovmøllen blev der malet mel og gryn, og hjulet trak desuden et lille savværk til opskæring af tømmer. Mølledriften ophørte i 1924, da forpagteren drev karetmagerværksted i møllen.
I dag fungerer det restaurerede mølleværk og savværk stort set som i 1910. Nu passes møllen dog af et møllelaug, der sørger for, at møllens gæster igen kan få frisk mel med hjem til brødbagning.
Der er fin parkering, borde/bænke til den medbragte mad, og ved åen kan man se både vandstær, isfugl og bjergvipstjert.

Møllen ejes af Moesgård Museum. (2005)
FAKTABOX

Anlagt i 1600-tallet:
 
Vandmølle med overfaldshjul
 
Fundament af kampesten
 
Facader i bindingsværk
 
Taget er halvvalmet og tækket med rør
 
Der er bevaret komplet mølleinventar
 
Savværket er restaureret
 
Malekarm, stigbord, dam, sluser og hjul er bevaret
 
Bygget som kornmølle og i drift indtil 1924
 
moellearkivet.dk/Moesgård Skovmøllekort

Find Møllen

Moesgård Skovmølle

moellearkivet.dk/logodown