MAGLEHØJ MØLLE, Maglehøjgårdsvej 6. 2640 Hedehusene (Høje-Taastrup Kom.)

Maglehøj Mølle

Maglehøj Mølle.

 

Står man ved vintertide på toppen af skibakken i Hedeland, minder den smukke gamle Maglehøj Mølle tæt herved om, at det moderne rekreative område Hedeland i gamle dage var et landbrugsareal. Kører men siden gennem Stærkende, undrer man sig måske over, at denne lille landsby, der tæller blandt kommunens mindste, har hele to møller. Studerer man møllernes historie, bliver man måske endnu mere forundret, for selv om den ene mølle - Tjørnehøj Mølle - i dag fremstår som en moderne motormølle i drift, blev der på dette sted i 1885 opført en vindmølle i hollandsk stil ligesom Maglehøj Mølle.

Vi skal tilbage i tid for at få forklaringen på de to møllers opståen. Siden 1794 havde en af byens gårde, Dybkærgård, ligget adskilt fra sine marker. For at bøde på det opførte gårdens ejer, Hans Pedersen, i 1883 en ny gård lidt længere ud af vejen mod Gjeddesdal, så Dybkærgård fremover lå sammen med gårdens jorder. Hans Pedersen ønskede nu at frasælge den gamle gård. Arealet var velegnet til opførelsen af en mølle, da jordlodden, gården lå på, dels var lille, dels lå centralt placeret midt i Stærkende og tæt ved den noget større landsby Reerslev.

Møller Meyer meldte sig straks som mulig køber. Johan Peder Meyer og Hans Pedersen kunne imidlertid ikke blive enige om prisen. Møller Meyer opgav dog ikke tanken om en mølle i Stærkende og købte i stedet et husmandssted på 3. tdr. land lidt syd for Stærkende, hvor landsbyens jorder støder op til Tune. Her byggede han en mølle i hollandsk stil. Den stod færdig i 1885 og fik navnet efter en nærtliggende bronzealderhøj, Maglehøj.

Hans Pedersen på Dybkærgård opgav heller ikke tanken om at omdanne Dybkærgårds gamle gårdsplads til en mølle. Da handlen med Møller Meyer gik i vasken, besluttede han sig for selv at bygge en mølle. Møllen blev ligesom Maglehøj Mølle opført i hollandsk stil. Ikke alene stod møllen færdig i 1885, men den fik også, som Maglehøj Mølle, navn efter en gammel bronzealderhøj. Pedersens mølle blev nemlig navngivet efter bronzealderhøjen Tjørnehøj, der dengang lå tæt herved.

Således gik det til, at Stærkende i 1885 kunne fremvise hele to nybyggede møller. 

Konkurrencen var hård mellem de to møller. Det fortælles, at Pedersen for nu rigtig at markere sig, inviterede de omkringboende bønder til gilde i festsalen i Reerslev. Charmeoffensiven hjalp dog ikke og Tjørnehøj Mølle blev frasolgt i 1891.

Møller Meyer blev derimod på sin mølle og drev den selv indtil 1919. Maglehøj Mølle blev i familiens eje. En af hans døtre, Augusta Frederikke og svigersøn, Hans Peter Petersen, overtog møllen i 1919 og drev den indtil 1939. Dette år overtog deres søn, Johannes Petersen, Maglehøj Mølle og drev den indtil 1957. 

I 1962 faldt vingerne af og samtidig standsede mølleriet.

Mens Tjørnehøj Mølle i dag er erstattet af en motormølle, har Maglehøj Mølle bevaret sin oprindelige form. 

I 1983 blev Møllen restaureret som led i et beskæftigelsesprojekt under Høje-Tåstrup Kommune. 

I 1985 oprettede Johannes Petersen en fond, som skal sikre møllens vedligeholdelse fremover. Derfor fremstår den smukke Maglehøj Mølle i dag i hollandsk stil, særdeles velholdt og med vingerne i behold.

 

Else Trier

(Lektor i historie og dansk ved VUC Vest)

-

Møllen ejes privat af John Meyer Petersen og kan kun ses ved særlige arrangementer. (2013)

 

FAKTABOX

Opført år 1885:

Hollandsk vindmølle med galleri

Undermølle i grundmur med gennemkørsel

Ottekantet overmølle i træ beklædt med spån

Hatten er løgformet og beklædt med spån

Vingerne har hækværk til sejl

Møllen krøjes med svans

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1957

 

Maglehøj Mølle

Maglehøj Møllekort