TØRNING MØLLE, Tørningvej 6, Hammelev, 6500 Vojens. Haderslev Kommune

moellearkivet.dk/Tørning Mølle pict
Tørning Mølle ligger utroligt smukt i en tunneldal skabt i sidste istid. Den får vand fra stevning dam (Tørning Å), der ender sit løb i Lillebælt. Det er et særdeles vandrigt åløb, der gennemstrømmes af 38 millioner kubikmeter pr. år, eller omregnet ca. 1200 liter vand pr. sekund.

På 'bjerget' ovenfor møllen lå Tørningborgen og møllen har altid haft en nær tilknytning til denne. Man regner med, at der her er blevet malet korn lige så længe, som der har været borg.
Tørningborgen, der engang var Sønderjyllands største, nævnes første gang i 1331, men er formentlig bygget allerede i 1200-tallet. Den spillede en central rolle i magtkampene mellem de danske konger og de holstenske grever, da man herfra kunne kontrollere de vigtigste veje fra Sønder- til Nordjylland. I 1494 erhvervede kong Hans borgen og de næste 100 år var Tørningborgen, nu kaldet 'Tørninghus', centrum for kongens amtmænd. Da administrationen senere blev flyttet til Haderslev forfaldt borgen og den 9. marts 1597 nedbrændte den.
Man kan stadig se voldanlægget, men borgen er der ingen spor efter.

Tørning Mølle er brændt flere gange - sidst i 1907 og det er fra den tid den nuværende industrimølle stammer.

Der er bevaret mølleinventar, men der males ikke korn mere på møllen. Den har i stedet fået installeret 2 Francisturbiner der yder henholdsvis 120 kw og 60 kw og som producerer strøm til det almindelige el-net.

Tørning Mølle fungerer som museumsmølle. Den drives af 'Den Selvejende Institution Tørning Mølle'. (2008)

FAKTABOX

 

Anlagt før 1494:

 

Vandmølle med 2 turbiner

 

Fundament af beton

 

Facader i blank og pudset mur

 

Taget er et teglhængt heltag

 

Vandføring, sluser og dam er bevaret

 

Bygget som kornmølle, senere lager og korntørringsanlæg

 

Driften ophørt 1975

 

moellearkivet.dk/Tørning Møllekort

find møllen

Tørning Mølle

moellearkivet.dk/Logodown