SKÆVLUND MØLLE, Skævlundvej 6, 7130 Juelsminde (Hedensted Kommune)

moellearkivet.dk/Skævlund Mølle pict.
Skævlund Mølle ligger meget smukt i en dyb dalsænkning, der er formet af Skjold Å, ca. 10 km nordvest for Juelsminde.
Møllen kan spores tilbage til slutningen af 1300-tallet.

I sidste halvdel af 1920'erne blev der installeret en turbine i møllen. Man har dog bevaret en del af det gamle gearsystem, der giver overtræk til kværnene. Møllen har i dag et dobbelt overfaldshjul, hvilket er en seværdighed.

I 1962 gennemgik møllen en omfattende restaurering, og den kan i dag male korn til eget brug.

Der er bevaret en del mølleinventar bl.a. hejseværk og 2 kværne. I møllebygningen findes nogle meget smukke trapper.

Møllen er i privateje, og kan kun ses på mølledage. (2005)
FAKTABOX
 
Opført 1847: 
 
Vandmølle med dobbelt overfaldshjul
 
Facader i grundmur
 
Taget er et teglhængt heltag
 
Mølledammen er bevaret
 
Vandføring, sluser, malekarm og hjul er bevaret
 
Bygget som kornmølle
 
moellearkivet.dk/Skævlund Møllekort

Find møllen

Skævlund Mølle

moellearkivet.dk/Logodownfynmin