STORHAVEN MØLLE, Storhavevej 4, 9940 Læsø Kommune

moellearkivet.dk/Storhaven Mølle pict
Storhaven Mølle står midt på Læsø ved gården 'Storhaven', som er en af de ældste bopladser på øen. I 1100-tallet kom munkene til Læsø. Først byggede de Byrum Kirke og neden for kirken anlagde de Storhaven, der var øens første have.

Møllen er resultatet af tre mænds anstrengelser i sommeren 2006. En rendegravefører, en brandmand og en tækkemand (Henning Johansen) gik sammen om at bygge en rigtig 'læsø mølle' efter tegninger af den mølle, der står ved Læsø Museumsgård. (se Læsø Mølle) Den nye mølle er funktionsdygtig og den er forsynet med en lille el-motor, der trækker vingerne rundt når det ikke blæser.

Ideen med stubmøllen er, at demonstrere hvorledes man førhen malede mel ved vindens hjælp. Sideløbende med stubmøllen, er der indrettet et lille mølleri i laden med moderne rensere, kværne og sigter, hvor der formales hvede, spelt og rug.

Gården 'Storhaven' er indrettet som gårdbutik med produktion og salg af håndlavede lys, sæber og bagemel.

Andre muligheder for oplevelser på øen er 'Læsø Saltsyderi', som er et arbejdende museum med flere sydehytter, hvor man syder salt efter samme principper som i middelalderen.- En tur med hestevogn til 'Rønnerne', der er et af Danmarks største strandengsområder på 1800 ha.- Læsø Museum samt den lækre smørstegte Læsø rødspætte, der nærmest smelter på tungen.

Møllen kan ses i gårdbutikkens åbningstid.

Storhaven Mølle ejes af Solveig og Henning Johansen. (2007)
FAKTABOX
 
Opført 2006: 
 
Vindmølle på stub (stubmølle)
 
Krydsfod af telefonpæle
 
Firkantet krop af træ beklædt med lodrette brædder
 
Taget er et sadeltag med brædder på klink
 
Vinger med tynde træplader som sejl
 
Møllen krøjes med stjert
 
Bygget som kornmølle og stadig i drift
 
moellearkivet.dk/Storhaven Møllekort

Find møllen

Storhaven Mølle

moellearkivet.dk/logodown