STOUBY MØLLE, Stoubyvej 19, 4873 Væggerløse. Guldborgsund Kommune

moellearkivet.dk/Stouby Mølle pict
Anna Marie Lebech-Sørensen fortæller i sin fremragende bog "Vindmøller Og Vandmøller I Danmark", at Stouby Mølle måske er en af voldmøllerne fra Nykøbing Falster.
Fra 1762 til 1768 tilhørte møllen sognepræsten ved Væggerløse Kirke. Inden for dette tidsrum nedbrændte den og det er muligvis grunden til, at møllen blev flyttet til sin nuværende plads.Det er et kæmpearbejde at holde en stubmølle kørende. Foruden kendskab til mølleri, skal man have et solidt kendskab til møllens konstruktion og vedligeholdelse. Pasningsvejledningen fra Stouby Mølle giver et godt indtryk af dette arbejde. Den lyder: 


JÆVNLIGT: Banke kiler, smørre trædele med talg, metal mod metal smørres med olie eller fedt. 
Hver 14. dag drejes møllen 1/4 omgang. Lad blot vingerne dreje nogen tid, men sørg for, at de standses ved det rigtige nr., det hindrer vridning og udligner fugtighed. 
HUSK DET GÆLDER HELE ÅRET!!!

HVERT FORÅR efterses og afprøves møllen inden opstart. Møllen drejes nogle gange, og det sikres, at kiler m.v. er i orden. Hejseværket afprøves og kontroleres. Møllen rengøres til brug. Kværne efterses.

HVERT EFTERÅR, når åbningstiden er forbi 2. uge i september, afmonteres sejl og yderste stormbrædder. Sejlene efterses og sendes evt. til reparation. Husk at rense kværnene!.
Der holdes "møllesyn" med repræsentanter for Sydfalster Kommune, møllebygger og Stouby Møllelaug. (Hvilke vedligeholdelsesopgaver skal iværksættes?)

Når møllen er i drift benyttes en arbejdshastighed på 8-10 omdr./min. max 12. (se evt. mærkning af hathjul). 
Sørg altid for, at der er korn ved kværnene i tilfælde af pludselig forøget vindhastighed. 
Afpas altid sejlføringen efter vejret! Hellere for lidt end for meget. Husk der skal være lige sejlføring på modstående vinger. (lige sejlføring gælder alle 4 vinger, når møllen er i drift!!!). 
Rebene til styring af persen (bremsen) skal være ved jord, når møllen sættes i drift.

Maling af møllen: Der skal altid startes fra toppen.

HUSK ALTID AT UDDANNE EN AFLØSER I MØLLENS PASNING OG DRIFT!Der er gode forhold ved Stouby Mølle. En lille møllebod med souvenirs, samt kaffe/te og is.

I møllegårdens længe er der indrettet et glaspusteri med fri adgang og mulighed for køb af forsk. glas.

Møllen ejes af Guldborgsund kommune og drives af Stouby Møllelaug. (2003)

(Kilde: Anna Marie Lebech-Sørensen, "Vindmøller Og Vandmøller I Danmark")

FAKTABOX

 

Opført 1790:

 

Vindmølle på stub (stubmølle)

 

Fundament af kampesten

 

Firkantet krop, beklædt med lodrette brædder og spån

 

Taget er bådformet, beklædt med brædder på klink

 

Vingerne har hækværk til sejl

 

Møllen krøjes med gangvogn og stjert

 

Bygget som kornmølle

 

Driften ophørt 1931

 

moellearkivet.dk/Stouby Møllekort

find møllen

Stouby Mølle

moellearkivet.dk/Logodown