STRYNØ MØLLE, Møllevejen 30, Strynø. 5900 Rudkøbing

moellearkivet.dk/Strynø Mølle pict
Strynø Mølle er speciel ved at være opført på stranden, lige ned til vandet. Her til sejlede bønderne fra de omliggende øer med deres korn. Fra stranden ind igennem møllebakken, findes der der en nu tilmuret "sluse". Igennem denne kunne man bære sækkene ind i undermøllen, hvorfra de blev hejst op på kværnloftet.

Indtil 1917 hørte møllen under grevskabet Tranekær.

Der er spor efter en vindrose, men møllen har i stedet fået monteret en krøjebjælke igennem hatten.Det var tipoldefar Møller, der byggede møllen i 1832, og det er stadig slægten Møller, der ejer og værner om den udvendigt flot vedligeholdte mølle. Familien har indrettet sommerbolig i magasinbygningen, og bruger den på skift sommeren igennem. Strynø har Brugs, Campingplads, smakkejollecenter, Bed & Breakfast og ca. 200 flinke indbyggere.


Sejltiden til Strynø er ca. 30 min. 


Møllen er i privat eje og kan kun ses udefra. (2003)

FAKTABOX

 

Opført 1832:

 

Hollandsk vindmølle med jordomgang og kælder

 

Undermølle sat i kampesten

 

Overmølle i træ, beklædt med tagpap

 

Hatten er bådformet, beklædt med tagpap

 

Vingerne har hækværk til sejl

 

Møllen har krøjet med vindrose

 

Bygget som kornmølle

 

Driften stoppet 1967

 

moellearkivet.dk/Strynø Møllekort

find møllen

Strynø Mølle

moellearkivet.dk/Logodown