SULKENDRUP MØLLE, Sulkendrupvej 1, Sulkendrup, 5800 Nyborg

moellearkivet.dk/Sulkendrup Mølle pict
Sulkendrup Mølle ligger ved Ørbæk Å, ca 1 km. før den løber ud i Nyborg Fjord.
Møllen ligger smukt ved sin 7 tønder land store mølledam, og blev den sidste vandmølle i Danmark i egentlig drift.
Den første mølle , bygget før 1682, nedbrændte i 1830, men blev genopført i 1836. Denne brændte i 1919, hvorefter den nuværende mølle blev bygget.
Sulkendrup Mølle har været fæstemølle under godset Holckenhavn, og var i 1700-tallet forpligtet til at male alt mel, der skulle bruges på godset, uden at mølleren måtte tolde for sit arbejde.

Den næstsidste møller, Henry Madsen, averterede sin mølle til salg i 1998 - Annoncen lød:
"VANDMØLLE TIL SALG!.... På grund af svigtende helbred, må den sidste aktive møller på Fyn afhænde sin vandmølle i Sulkendrup. Vandmøllen, der er fra begyndelsen af 1800-tallet, er nu til salg. Sigte og kværne er i behold, men til daglig bruges kun slagmøllen.
Møllen drives af en nyrenoveret 30 Hk Francis Turbine hentet fra Holts Mølle ved Rønninge.
Sulkendrup Mølle har en hævdvunden ret til opstemning, vandmølle og ålefiskeri i Ørbæk Å, men af hensyn til fiskenes frie passage, lod Fyns Amt i 1991 bygge en fisketrappe for ørredpassage.
Foruden rødstens stuehus og møllebygning, er der 14 tdr. land tilliggende."
I marts 1999 solgte Henry Madsen sin mølle til skovteknikker Jan Grønbæk Clausen, der ville køre møllen videre. Desværre viste det sig at de gamle bygninger ikke var egnet til moderne handel med grovvarer, og det ville kræve for store omkostninger, hvis forretningen skulle blive på møllen. Så sidst i 2001 stoppede ejeren mølledriften og flyttede grovvarerhandelen til Kullerup.
Jan Grønbæk Clausen bor dog stadig på møllen, som han bruger meget tid på at istandsætte.

Der er bevaret fuldt mølleinventar.

Møllen ejes privat og kan kun ses udefra. (2005)
FAKTABOX
 
Opført 1920: 
 
Vandmølle med 30 hk Francis turbine
 
Fundament af cement
 
Facader i grundmur
 
Taget er et teglhængt heltag
 
Mølledam og vandføring er bevaret
 
Bygget som kornmølle og i drift indtil 2001
 
moellearkivet.dk/Sulkendrup Møllekort

find møllen

Sulkendrup Mølle

moellearkivet.dk/Logodown