SVANNINGE STAMPEMØLLE, Den Gamle By, Viborgvej 2. 8000 Aarhus C

moellearkivet.dk/Svannike Stampemølle pict
Svanninge Stampemølle lå oprindelig ved Hornemølle Bæk nord for Fåborg. Den er opført som korn og stampemølle, og var i drift indtil 1915

I 1952 blev den nedtaget og i 1960-61 genopført i købstadsmuseet "Den Gamle By" i Århus.


Møllen ejes af museet. (2001)Se åbningstider, aktiviteter, priser m.m. på museets hjemmeside.

FAKTABOX

 

Opført 1824:

 

Vandmølle med overfaldshjul

 

Fundament af syldsten

 

Facader i bindingsværk

 

Taget er halvvalmet og tækket med strå

 

Vandføring etableret

 

Bygget som korn- og stampemølle

 

Driften ophørt 1915

 

moellearkivet.dk/Svannike Stampemøllekort

find møllen

Svanninge Stampemølle

moellearkivet.dk/Logodown