SÆBY MØLLE, Frederikshavnsvej 1 9300 Sæby. Frederikshavn Kommune

moellearkivet.dk/Sæby Mølle pict.
Sæby Mølle ligger ved Sæby Å midt i byen, og er smukt og nænsomt restaureret.
Den gamle vandmølle tilhørte i en lang årrække Sæbygård Slot. I dag er den privatbolig og kan kun ses udefra.
I 1926 blev der indlagt en Francis turbine i stedet for de oprindelige to underfaldshjul.
Vandmøllen var i alle årene helt afhængig af Sæbygård, der under søhelten Niels Juels ejerskab, underligt nok, forbød bønderne at få malet deres korn på Sæby Mølle. Slottet fik senere ret til at opkræve bropenge til vedligeholdelse. Dog ikke af indbyggerne i Sæby.

Der er ingen faciliteter for besøgende.
Møllen ejes privat (2005)
FAKTABOX
 
Opført 1710:
 
Vandmølle med turbine
 
Fundament af kampesten
 
Facader i bindingsværk
 
Taget er et heltag, der er teglhængt
 
Vandføring, stemmeværk og sluser er bevaret
 
Opført som kornmølle
 
Driften ophørt ca. 1930
 
moellearkivet.dk/Sæby Møllekort

find møllen

Sæby Mølle

moellearkivet.dk/Logodown