SØNDERHO MØLLE, Vesterland 44, Sønderho, 6720 Fanø Kommune

moellearkivet.dk/Sønderho Mølle pict.
I Sønderho på det sydlige Fanø, 12 kilometer fra færgelejet i Nordby, hvor færgen fra Esbjerg lægger til, står Sønderho Mølle på toppen af en sandklit. Den har i mange år, ikke kun malet korn, men også fungeret som sømærke for de lokale fiskere.

Den første mølle i Sønderho blev opført af sognepræst Christian Engelstoft i 1701. Fanø var dengang krongods og øboerne var forpligtiget til at få malet deres korn på Kongens Mølle i Ribe. Selv om de nu havde fået en mølle i Sønderho, kørte mange alligevel forbi den lokale mølle med den strenge præst, for at få malet deres korn på Nordby Mølle i den nordlige ende af øen, eller de sejlede kornet til Kongens Mølle i Ribe. Det skabte utallige stridigheder mellem præsten og Fanøs bønder.
Pastor Engelstoft døde i 1742, og hans to døtre og svigersønner blev ejere af møllen, men solgte den hurtigt videre til Sonnich Jensen Møller, der var hovedmanden i frikøbet af Sønderho sogn fra Kronen i 1741.
Efter ansøgning af 22. september 1760 blev der givet tilladelse til at flytte/genopføre møllen "et par tusinde skridt nærmere byen", til det sted, hvor den nuværende mølle står. Det var dog på betingelse af, at det blev publiceret for de søfarende, da møllen havde tjent som sømærke.
Sønderhos anden mølle nedbrændte, 10 år efter, i 1770, og en ny stubmølle blev opført samme sted. Stubmøllen fungerede i 124 år. Om aftenen den 29. september 1894 gik der ild i møllen, og den nedbrændte totalt. Året efter blev den nuværende hollandske mølle opført. Den er bygget med undermølle og 3 lofter; et højt kværnloft, et meget lavt stjernehjulsloft og et hatteloft. Fra kværnloftet er der udgang til galleriet.

I 1928 var møllen næsten faldefærdig og en kreds of beboere oprettede "Fonden Gamle Sønderho", med det hovedformål, at bevare deres gamle mølle for eftertiden.
På Sønderhodagen i 1943 havde møllen fået nyt galleri. Pengene dertil fik man ved at sælge krondrevet, vellen, stjernehjulet og kværndrevene, der var af metal. Gangtøjet blev i 1990 retableret med drev og aksler fra Nørlanggaard Mølle, og møllen fremstår i dag, som meget velholdt og fuldt funktionsdygtig.

Møllen ejes af "Fonden Gamle Sønderho". (2006)
FAKTABOX
 
Opført år 1895: 
 
Hollandsk vindmølle med galleri
 
Undermølle i grundmur
 
Ottekantet overmølle i træ beklædt med pap
 
Hatten er løgformet, beklædt med pap
 
Vingerne har hækværk til sejl
 
Møllen krøjer med vindrose
 
Bygget som kornmølle
 
Driften ophørt 1923
 
moellearkivet.dk/Sønderho Møllekort

find møllen

Sønderho Mølle

moellearkivet.dk/Logodown