SØNDERSKOV MØLLE, Sønderskovgårdvej 5, 6650 Brørup. Vejen kommune

moellearkivet.dk/Sønderskov Mølle pict
Sønderskov Mølles historie går tilbage til middelalderen, hvor den blev anlagt ved Maltbæk Å, som mølle for godset Sønderskov. Godset nævnes første gang i 1448, så møllen må være anlagt nogenlunde på det tidspunkt. Omkring år 1800 frisælges møllen fra hovedgården. Køberen møller Peder Jørgensen ombygger stedet, så det består af stuehus og mølleri i en lang længe, i bindingsværk med stråtag, som stod helt frem til 1930'erne. Peder Jørgensens mølle kom til at rumme kornmølleri, siden tilføjedes et stampeværk, og i 1838 blev der malet 3100 tønder korn og stampet 9000 alen klæde på møllen.
Den sidste møller på stedet var Ebbe Ebbesen, som lagde op i 1980. Da havde Korn- og Foderstofkompagniet forpagtet mølleriet, men da de flyttede produktionen i 1982, blev hele anlægget lukket ned. Da det nuværende mølleanlæg aldrig har indgået i den landbrugsmæssige drift af gården, er det en medvirkende årsag til, at møllen har bevaret de fleste helhedspræg fra århundredeskiftet og fra den gennemgribende ombygning i 1930'erne. Møllebygningen ligger adskilt fra gårdens øvrige bygninger, og er bygget på fundamentet fra det ældre mølleanlæg.

Vandhjulet på møllen er et af de få hjul i Danmark, der kører konstant. Det er dog ikke mere trækkraft til melkværnen det leverer, men til en generator der producerer gårdens elektricitet.

Mølleinventaret er velbevaret, og man må ikke snyde sig selv for et kig på det gamle pengeskab og den sjældne pillemaskine.

De nuværende ejere Merete og Dines Holm, som overtog Sønderskov Mølle i november 2001, har påtaget sig det store arbejde at få møllen restaureret og gjort til en arbejdende museumsmølle, men da den ikke er fredet skal pengene, til både vedligeholdelse og renovering, komme fra egen lomme, eller ved at søge div. fonde, som ofte helst støtter fredede møller, da de igennem fredningen føler en sikkerhed for deres investering.
Der er nu dannet et møllelav og møllen er regelmæssig åben for publikum.

Sønderskov Mølle er i privat eje. (2004)

FAKTABOX

 

Anlagt i 1400-tallet:

 

Vandmølle med overfaldshjul

 

Fundament af kampesten

 

Facader i kalket grundmur 

 

Taget er et heltag beklædt med eternit

 

Vandføring, hjul, stigbord og malekarm er bevaret

 

Opstemmet bæk danner en ca. 5 ha. stor møllesø

 

Bygget som kornmølle. Senere stampe og kornmølle

 

I drift indtil 1980

 

moellearkivet.dk/Sønderskov Møllekort

find møllen

Sønderskov Mølle

SIDSTE NYT

2012 - Møllen er til salg.

moellearkivet.dk/logodown