TANGEVÆRKET, Energimuseet, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro. Viborg

moellearkivet.dk/Tangeværket pict
Tangeværket er Gudenaacentralens elværk og tegnet af arkitekt Søren Vig-Nielsen. Det er en stor imponerende bygning i røde mursten på en sokkel af granit og rummede maskinsal, tavlesal, transformerstation og kontor. Transformerstationen er siden flyttet udenfor og de ledige lokaler anvendes nu til elmuseum.

Værket opførtes 1918-1920. Det har en faldhøjde på max. 10,5 meter og vandføringen er 6-86 kubikmeter pr. sek. Kraften kommer fra 3 Francisturbiner på hver 1800 hk af samme type som Trollhättans, fremstillet i Sverige og leveret af Frichs fabrikker i Århus. Hver turbine trækker en generator på 1100 kw.
Værket producerer årligt omkring 1,1 milioner kwh. Det svarer til ca. 2500 familiers forbrug af elektricitet og sparer samfundet for afbrænding af 4500 tons kul.

Da man byggede Tangeværket byggede man samtidig en 800 meter lang dæmning over Gudenaaen. Vandet blev stemmet op og bag dæmningen opstod Danmarks største kunstige sø - Tange Sø - der forsyner værket med vand. Søen er 14 kilometer lang og 1 kilometer på det bredeste sted. Det kostede 6 gårde og 40 huse, der lå på det 550 ha store areal, der blev sat under vand.

Værket er en del af Elmuseet (nu 'Energimuseet'), der består af 10 bygninger spredt i det smukke og særprægede område omkring Gudenaacentralen. Er man interesseret i historie, teknik, design, energi eller fysik, venter der en stor oplevelse på museet.

Tangeværket ejes af et anpartselskab bestående af flere jyske forsyningsselskaber og kommuner. Elmuseet (Energimuseet) er en selvejende institution. (2006)
FAKTABOX
 
Indviet 1920:
 
Vandmølle med 3 turbiner
 
Fundament af granit
 
Facader i grundmur
 
Taget er et teglhængt sadeltag
 
Stemmeværk og sluser bevaret
 
Bygget som vandkraftværk og stadig i drift
 
moellearkivet.dk/Tangeværketkort

find værket

Tangeværket

moellearkivet.dk/Logodown