TIBBERUP MØLLE, Gammel Strandvej 410 B, Tibberup, 3060 Espergærde

moellearkivet.dk/Tibberup Mølle pict
• Der har været mølle på Tibberup bjerg i mange hundrede år, måske helt tilbage i middelalderen. Der har været stubmølle frem til omkring 1868 hvorefter den nuværende mølle blev bygget. Stubmøllen kom i 1700 til at spille en vigtig rolle i forhold til krigen mellem Danmark og Sverige, hvor møllen blev brugt som pejlemærke af Karl d. 12 ved hans landgang. Efterfølgende blev Tibberup bjerg befæstet, og på møllegrunden og i området kan man i dag se rester af denne fæstning hvor der var indkvarteret op til 15.000 mand, og som strakte sig til omkring Babyloneskoven ved Humlebæk.Den nuværende Tibberup Mølle er bygget i 1869/1870 af tømrermester Niels Andersen fra Skotterup, formentlig på foranledning af Møller Niels Christiansen. Det er en hollænder med jordomgang og manuel krøjning. Af inventar er kun møllestenene tilbage som pryder indgangen til gennemkørselen.Møllen ophørte med mølledrift i 1916 og blev i 1954 indrettet til beboelse for kunstnerparret Szabad, der boede i møllen frem til 1998. Møllen var i mellemtiden blevet overtaget af Helsingør Kommune som ejede den fra 1975 indtil 2006. Møllen er i dag privatejet og der arbejdes på en renovering af den indvendige bolig samt udvendigt. Møllen er fredet.Møllen ligger højt, og er fortsat et pejlemærke på søkortet, og der er en flot udsigt over Øresund til Sverige fra omgangen og alle lofterne.Der er i øjeblikket ingen faciliteter ved møllen, men det påtænkes at bygge et magasin på den nord-vestlige del af den store grund til brug for bl.a. arrangementer.Tibberup Mølle er privat og ejes af Christina Elm Andersen & Søren Anker Nielsen.
Den kan kun ses udefra. (2009) 


FAKTABOX

 

Hollandsk vindmølle med jordomgang og kælder

 

Fundament i kampesten og grundmur

 

Ottekantet overmølle i træ, beklædt med spån

 

Hatten er løgformet, beklædt med spån

 

Vingerne har hækværk til sejl

 

Møllen har krøjebjælker og svans med håndspil

 

Bygget som kornmølle

 

Driften ophørt 1916

 

moellearkivet.dk/Tibberup Møllekort

find møllen

Tibberup Mølle

moellearkivet.dk/Logodown