TVIS MØLLE, Tvis Møllevej 13, Tvis 7500 Holstebro

moellearkivet.dk/Tvis Mølle pict
Tvis Mølle ligger lidt øst for Holstebro, hvor Tvis Å løber ud i Storåen, og har tidligere været en del af Tvis Kloster.
Den nuværende mølle er en kopi af den forrige bygning fra 1700-tallet, der var så forfalden, at den ikke kunne restaureres, men der har ligget en mølle på stedet siden Prins Buris tid (ham med Liden Kirsten). Det er ukendt hvor mange gange den er bygget om, og om den har haft en anden placering. Men det vides, at Buris Henriksens gavebrev af 24. marts 1163 til Cistercienserordenen omfatter en mølle.

I 1993 købte Holstebro Kommune området, og i 1997 stod den nye vandmølle færdig, med et vandhjul der drives af vandet fra møllesøen.

Der er ikke bevaret inventar og møllen rummer en planche-udstilling om Tvis Kloster, Tvis Kirke og Tvis Mølle..

Møllen hører under Holstebro Museum. (2006)

FAKTABOX

 

Anlagt sidst i 1100-tallet: 

 

Vandmølle med underfaldshjul

 

Fundament af syldsten

 

Facader i bindingsværk

 

Taget er halvvalmet og tækket med strå

 

Vandføringen er genskabt

 

Bygget som kornmølle

 

 

moellearkivet.dk/Tvis Møllekort

find møllen

Tvis Mølle

moellearkivet.dk/logodown