SKJERN VINDMØLLE, Langagervej 25 A, 6900 Skjern (Ringkøbing-Skjern K.)

moellearkivet.dk/Skjern Vindmølle pict.
Skjern Vindmølle stod oprindelig i Ålbæk, syv kilometer øst for Skjern, men blev i 1882 flyttet ind i den hastigt voksende stationsby. Omkring aksen mellem møllen og stationen udviklede byen sig og ved møllen opstod en markedsplads, hvor bl.a. flere smedjer blev bygget.

I de første år blev der udelukkende brugt vindkraft, men allerede i 1884, da en ny møller, Jens Pedersen, overtog møllen, blev en dampmaskine installeret og i 1913 tillige en dieselmotor. I starten måtte man ikke bygge høje bygninger omkring møllen, men efterhånden kunne dette forbud ikke håndhæves, så møllen fik problemer med at få vind nok. Var vindmøllen blevet på denne plads, var den sikkert forsvundet i dag, ligesom mange andre vestjyske vindmøller.

På grund af forsyningsproblemer under 1. Verdenskrig blev det igen nødvendigt med vindkraft og møllen blev derfor flyttet til sin nuværende plads på Langagervej. Her var der mere vind og møllen kunne nu trække Skjern Elværk og forsyne byen med elektricitet.

I 1924 overtog en ung møller, Johannes Lund, møllen og byggede herefter en god forretning/kundekreds op. Møllen blev mest brugt til formaling af forskelligt dyrefoder. En speciel 'kyllinge-blanding' var møllen kendt for.

Bønderne i omegnen fik en aftale med mælkekusken, som bragte deres korn til møllen og havde mel med retur. Bønderne kunne så betale mølleren med deres 'mælkepenge' og på betalingsdage kunne der nemt være 15-20 bønder på møllen, hvor de drak kaffe og udvekslede nyheder.

I 1965 døde mølleren og sønnen Erik Lund overtog møllen. Men udviklingen havde overhalet møllen og i 1978 overlod Erik Lund møllen til Skjern Kommunes Bevaringsforening. Foreningen overdrog i 1987 vindmøllen til Skjern-Egvad Museum, der genåbnede møllen med udstillingslokale i det gamle korntørreri i 1991.

Møllen er funktionsdygtig og der er bevaret fuldt inventar.

Skjern Vindmølle ejes af Skjern-Egvad Museum (2008)

(Tekst: Skjern-Egvad Museum/Tilladelse: Gry)

FAKTABOX

 

Opført 1875:

 

Hollandsk vindmølle med galleri

 

Undermølle i grundmur

 

Overmølle i træ, beklædt med spån

 

Hatten er bådformet, beklædt med pap

 

Vingerne har hækværk til sejl

 

Møllen krøjer med vindrose

 

Bygget som kornmølle

 

Driften ophørt 1976

 

moellearkivet.dk/Skjern Vindmøllekort

Find Møllen

Skjern Vindmølle

moellearkivet.dk/Logodownfynmin