VENTEPOSE MØLLE, Pilekrogen 26, Tåsinge, 5700 Svendborg

moellearkivet.dk/Ventepose Mølle
Ventepose Mølle ligger ved Thurøsund på Tåsinge, og var ligesom naboen Røde Mølle (Pilekrogen 24 - nu privatbolig) fæstemølle under Valdemars Slot og hører stadig under godset.

Der er flere bud på hvordan navnet 'Ventepose' er opstået. Møllen, der er en kildemølle, hvis mølledam ikke fyldes af vand fra en å, men af kilder i dammens bund og skrænter, havde ikke altid vand nok til formaling af bøndernes korn og derfor måtte de ofte vente til der igen var vand nok til at drive vandhjulet rundt. En anden teori er, at man kun kunne sejle ind til møllen ved højvande. Mølleren hejste derfor en vimpel/pose op i en stang, så bønderne kunne se at møllen og vandstanden var klar. En tredie mulighed gør Jens M Andreasen, i en mail, opmærksom på. Den handler om strømmen i Thurøsund. Det er nemlig helt umuligt at komme igennem til møllen, hvis strømmen går imod. Vind og strøm snor sig hele tiden og danner lommer/poser, og bedst som man tror det går, så sidder man aligevel i en 'pose' og sejler baglæns. Møllen ligger netop ved sådan en 'pose'.
Møllen ligger i strandkanten og er ret utilgængeligt fra landsiden. Kornet blev da også sejlet dertil fra Thurø.

Man skal køre/gå et par kilometer igennem skov ad ret dårlige grusveje, men pludselig åbenbarer der sig en lille idyllisk plet, og Ventepose Mølle folder sig ud med alt sin "Sydfynske" hygge og charme.

Møllen ligger på privat grund og der er ingen adgang, men den kan ses på Mølledagen. (2004)

FAKTABOX

 

Anlagt før 1726:

 

Vandmølle med overfaldshjul

 

Fundament af syldsten

 

Facader i bindingsværk

 

Taget er et stråtækt heltag

 

Vandføring, malekarm, stigbord og hjul er bevaret

 

Bygget som kornmølle

 

Driften ophørt 1934

 

 

moellearkivet.dk/Ventepose Møllekort

find møllen

Ventepose Mølle

moellearkivet.dk/Logo down