VESTERBY MØLLE, Meinckes Vej 5, 4930 Maribo

moellearkivet.dk/Vesterby Mølle pict
Den gamle stubmølle, kommer oprindelig fra øen Fejø, der ligger ud for Lollands nordlige kyst. Oprindelig havde øen to vindmøller, en i Østerby og en i Vesterby, men i 1924 blev Vesterbys mølle købt og flyttet til Frilandsmuseet i Maribo. Ved flytningen manglede møllen imidlertid den ene vinge. Det lykkedes dog daværende formand for Lolland-Falsters Stiftsmuseum (nu Museum Lolland-Falster) Alex Holch at skaffe en erstatningsvinge fra en anden lollandsk vindmølle, der skulle rives ned.

Da møllen blev erhvervet til Frilandsmuseet, havde den været ejet af den samme slægt i tre generationer - helt tilbage til 1833. Møllen var i brug helt frem til 1921.

Det vides ikke med sikkerhed, hvor gammel stubmøllen fra Fejø er, men den blev takseret til brandforsikring første gang i 1816. Møllen må imidlertid være af ældre dato, da den store murede hollandske mølle med drejelig top var begyndt at fortrænge stubmøllerne i slutningen af 1700-tallet. Den sidste møller fortalte i 1922, at møllen var mindst 200 år gammel.

Formodentlig er møllen fra slutningen af 1600-tallet, men der er endnu ingen konkrete beviser. I forbindelse med totalrestaureringen af møllen i 2009-2011 er der forsøgt at lave en dendrokronologisk prøve af træet, der vil kunne fastslå, hvornår træet er fældet. Der er endnu ikke kommet et svar på denne prøve.

(Kilde: Maribo Frilandsmuseum)
moellearkivet.dk/Vesterby Møllefod

FAKTABOX

 

Opført 1776:

 

Vindmølle på stub (stubmølle)

 

Krydsfod på fundament af syldsten

 

Krop af træ, beklædt med lodrette brædder

 

Taget er bådformet, beklædt med brædder på klink

 

Vingerne har hækværk til sejl

 

Møllen krøjes med stjert og gangvogn

 

Bygget som kornmølle

 

Driften ophørt 1921

 

 

 

moellearkivet.dk/Vesterby Møllekort

find møllen

Vesterby Mølle

moellearkivet.dk/Logo down