VESTERVIG KLOSTERMØLLE, Klostermøllevej 77, 7770 Vestervig. Thisted

moellearkivet.dk/Vestervig Klostermølle pict
Vestervig Klostermølle er næsten nabo til Vestervig Klosterkirke, der ligger nogle hundrede meter øst for møllen. Kirken er det eneste der er tilbage af et stort kloster, som augustinermunkene opførte her i 1100-tallet. Den katedrallignende kirke er nu blot sognekirke for Vestervig..

Det var Chr. Breinholdt til Nedergård (Vestervig Kloster), der fik opført den lille jordhollænder, som blev tækket med strå og fik et vingefang på 24 alen (15 meter).
Kælderen havde ikke gennemkørsel og alt korn skulle bæres, eller køres på sækkevogn, ind og ud af en lille indgang i kælderen.
Møllen blev bygget for at male mel til Vestervig Kloster, men blev i 1909 solgt fra gården, og blev til en almindelig kundemølle.

I 1930 var møllen tækket med strå og var forsynet med to kværne, et valseværk og en skallekværn. Der var også blevet monteret en 14 Hk Aktiv råoliemotor, og møllen havde amerikansk krøjeværk. Til møllen hørte også et 3 tønder land landbrug, samt en korn- og foderstofhandel. Det var hvad mølleren, hans kone og deres søn levede af, indtil omkring 1960, da mølleriet stoppede.

I 1964 frededes klostermøllen og i 1965 købte 'Vestervig Håndværker- og Borgerforening' møllen for at bevare den som kulturminde, men først i 1989, efter mange besværligheder, kom der rigtigt gang i restaureringen - muliggjort af bl. a. et statstilskud på 254.000 kr. og en godkendelse som beskæftigelsesprojekt.
I begyndelsen af 1990 så det ud som om restaureringen ville være færdig, men en storm i februar rev hat og vinger af møllen og knuste dem mod jorden. Heldigvis var forsikringen i orden, og endelig, den 26 juni 1991, kunne Vestervig Klostermølle åbnes for publikum.
Møllen er funktionsdygtig.
Den ejes af 'Håndværker- og Borgerforeningen' og drives af 'Klostermøllelauget'. (2006)
FAKTABOX
 
Opført ca. 1860:
 
Hollandsk vindmølle med jordomgang og kælder
 
Undermølle i grundmur
 
Overmølle af træ, beklædt med spån
 
Hatten er bådformet, beklædt med spån
 
Vingerne har hækværk til sejl
 
Møllen har krøjebjælker og et lille spil monteret på svansen
 
Bygget som kornmølle
 
Driften ophørt 1960
 
moellearkivet.dk/Vestervig Klostermøllekort

find møllen

Vestervig Klostermølle

moellearkivet.dk/Logo down