VIBY MØLLE, Rødsbækvej 1, 5370 Mesinge. Kerteminde Kommune

moellearkivet.dk/Viby Mølle pict
Viby Mølle ligger lidt udenfor landsbyen Viby nogle kilometer nord for Kerteminde og er den sidste af 7 møller på Hindsholm.
Møllen står på en kunstig bakke og her stod fra 1600-tallet og indtil 1852 en stubmølle, der så sent som i 1850 ejedes af godset Hverringe, mens 'Nabogodset' Brolykke ejede Svanemøllen i Kerteminde. Møllerne har altså været fæstere under herregårdene og det har ikke altid været nemt. I 1790 måtte møllefæster Lars Larsen Thorup forlade Viby Mølle for at undgå 'al ulejlighed og proces'. Han meddelte Rentekammeret, den tids 'Told og Skat', at han opgav sit fæstemål, da han skulle betale 3 rigsdaler i skat. Han kunne kun betale 1 rigsdaler da han havde haft 80 rigsdaler mere i udgift end i indtægt. Bl.a. udgifter til to nye møllesten, en ny møllefod og flere reparationer. Han skyldte også sit herskab 80 rigsdaler af indfæstningen og 10 rigsdaler i skatter og afgifter af møllen. Da der desuden kun var et jordtilliggende på 0,15 tønde land havde Lars Larsen Thorup ikke andre muligheder end at give op.

Den næstsidste møller på Viby Mølle var Lars Poulsen der købte møllen til selveje i 1919 efter at have været fæster af mølle og møllegård siden 1885. Hans søn Johannes arvede ejendommen i 1937 og blev den sidste møller i Viby. Han indstillede driften i 1956 og i 1959 blev møllen fredet.

I 1987 overtog Viby Sogneforening møllen, der blev gennemgribende restaureret og nu står som en fuldt funktionsdygtig mølle med 4 kværne og som er i stand til at male fuldkornsmel, samt gryn af byg.

Viby Mølle er åben nogle dage om sommeren, hvor vingerne og maleværket sættes i gang.

Den ejes af 'Viby Sogneforening'. (2004)

FAKTABOX

 

Opført 1869:

 

Hollandsk vindmølle med galleri

 

Undermølle i pudset granit

 

Overmølle i træ, beklædt med spån

 

Hatten er løgformet, beklædt med spån

 

Vingerne har hækværk til sejl

 

Møllen har krøjebjælker og svans

 

Bygget som kornmølle

 

Driften ophørt 1956

 

moellearkivet.dk/Viby Møllekort

find møllen

Viby Mølle

moellearkivet.dk/logodown