VIBÆK VANDMØLLE, Vibæk Mølle 3, 6470 Sydals Kommune

moellearkivet.dk/Vibæk Mølle pict
Vibæk Mølle ligger ved Vibækken, som egentlig betyder "helligkilden", og er det længste vandløb på Als. Oprindelig lå møllen et par kilometer højere oppe ad bækken, men blev flyttet til den nuværende placering 1 1756. Man kan spore vandmøllen tilbage til 1500-tallet og målinger på træet i den nuværende mølle viser, at det er fældet ca. 1550.

De fleste møller på Als var ejet af hertugen af Augustenborg. Træet til møllernes vedligeholdelse kom fra hans skove og Vibæk-mølleren fik ligesom de andre fæstemøllere udpeget træet, som de selv skulle fælde og tilhugge, mens møllens kunder var forpligtet til at køre træet hjem til møllen. Kunderne kunne ikke nægte at hjælpe mølleren, da der var mølletvang. Efter Treårskrigen 1848-50 blev mølleprivilegiet ophævet i 1852 med virkning ti år senere. De fleste forpagtere købte herefter deres møller.
Vibæk Mølle har altid manglet vand om sommeren, og i 1832 blev der opført en vindmølle som hjælpemølle til vandmøllen. Den brændte i 1983 ned til fundamentet efter en påsat brand. Man så sig nu om efter en mølle der kunne passe til fundamentet og fandt Niløse Mølle på Sjælland. Med hjælp af Mads Clausens Fond (Danfoss) lykkedes det at flytte møllekroppen fra Niløse til Als og nu står der igen en vindmølle ved Vibæk Vandmølle.

I ladebygningen findes både bageovn og maltkølle. I den genopførte stald er indrettet en udstilling af gamle landbrugsredskaber.
Møllen er flot vedligeholdt og er et fornemt eksempel på, hvordan en vandmølle med overfaldshjul (2,5 meter i diameter) så ud sidst i 1700-tallet.

Møllen ejes af 'Vibæk Møllefond'. (2004)

FAKTABOX

 

Opført 1756:

 

Vandmølle med overfaldshjul

 

Fundament af syldsten

 

Facader i bindingsværk

 

Taget er helvalmet og tækket med strå

 

Restaureret 1956-57 og igen i 1980'erne

 

Mølledammen retableret 1993

 

Vandføring, stigbord, malekarm og hjul er bevaret

 

Bygget som kornmølle

 

Driften ophørt 1939

 

moellearkivet.dk/Vibæk Møllekort

find møllen

Vibæk Mølle

moellearkivet.dk/Logo down