VINDEBY MØLLE, Marrebæksvej 22 Vindeby 4913 Horslunde. Lolland Kommune

moellearkivet.dk/Vindeby Mølle pict
20. juni 2002 slog lynet ned i Vindeby Mølle. Det ramte en vingespids, flækkede vingen og gik ind i hatten, hvor det fandt møllens el-installation og videre ned gennem møllen til nærmeste vandrør, hvor det forsvandt ned i jorden. Ved et mirakel brændte møllen ikke, men der skete skader for ca. kr. 250.000,- hvilket forsikringen dækkede. Møllen har nu igen fire køreklare vinger og en ny el-installation er monteret.

Det har taget 9 år at restaurere Vindeby Mølle. Den stod klar i 1998 og resultatet blev særdeles vellykket.Den gamle mølle har gennemgået en gevaldig foryngelseskur. Her hentydes ikke til de ihærdige anstrengelser som medlemmerne af Møllelauget udfolder for at holde møllen fin og funktionsdygtig, men til den dendrokronologiske datering, som vi har fået foretaget af Nationalmuseet, takket være en donation fra Torben Larsens Fond.

Resultatet af undersøgelsen viser ganske entydigt, at træet, som er brugt til den bærende konstruktion i møllen er fældet ca 1824, og møllen er derfor formentlig opført få år senere.

Hvordan harmonerer det så med vores viden om at møllen omkring 1815-20 blev flyttet til Vindeby fra Langeland, hvor den havde stået i ca 100 år? - Ikke ret godt! - det kommer der af at forplumre tingene med videnskabelig fakta. Det går ud over de gode historier. Vindeby Mølles historie, som vi havde sammenstykket den, var en rigtig god historie, og, som så mange andre rigtig gode historier, så viste den sig altså at være løgn og latin. 
Så nu må vi overveje situationen og finde på en ny rigtig god historie.

Dateringen har givet os ét svar men mange ny spørgsmål. Hvorfor har møllebyggeren valgt en på opførelsestidspunktet så "umoderne" konstruktion med krøjekrans af træ? Det ligger stadig fast at møllen oprindelig er opført et andet sted og med et andet formål (det viser detaljer i konstruktionen), og så, formentlig omkring 1870 (tror vi nu), er flyttet til Vindeby og konverteret til kornmølle. Hvor har den stået? Hvad var det oprindelige formål? (Afvanding? Æltning af tegl?) Og hvorfor blev den flyttet efter bare ca 30 år på det oprindelige sted?. Men hovedkonklusionen er altså at den "gamle dame" i virkeligheden er en årsunge på max 170 år.
Tillykke med den genfundne ungdom!

Per Møller Jensen - Webmaster - Vindeby Mølle (02.01.2006)


FAKTABOX

 

Opført i Vindeby ca. 1870:

 

Hollandsk vindmølle med galleri

 

Undermølle i kampesten

 

Overmølle af træ, beklædt med spån

 

Hatten er bådformet, beklædt med spån

 

Vingerne har hækværk til sejl

 

Møllen har krøjebjælker og svans

 

Oprindelig bygget til andet formål, men som kornmølle i Vindeby

 

Driften ophørt 1945

 

 

moellearkivet.dk/Vindeby Møllekort

find møllen

Vindeby Mølle

moellearkivet.dk/Logo down