ØSTERMØLLE, Ø. Mølle 3, 9330 Dronninglund. Brønderslev Kommune

moellearkivet.dk/Østermølle pict
Den restaurerede Østermølle ligger i et smukt skovområde, ved en idyllisk skovsø, sydøst for Dronninglund Kirke. Den havde oprindelig et overfaldshjul, men fik senere installeret en Francisturbine, som producerede strøm til møllegården, slottet og kirken. Det sluttede i 1948, da dæmningen mellem møllen og søen, brød sammen under et kraftigt tøbrud.
I 1990-91 blev vandføringen retableret og møllen restaureret.
Østermølle har tilhørt Dronninglund Slot, men er nu åben for publikum som, bag glasrude, kan se en lille udstilling om mølleriets historie.

Når man først har fundet møllen, er der fin parkering og borde/bænke til den medbragte kaffe.

Møllen hører under Try Museum og ejes af Brønderslev Kommune. (2005)

FAKTABOX

 

Opført år 1919: 

Mølle på stedet siden 1500-tallet

 

Vandmølle med turbine

 

Fundament af kampesten

 

Facader i gulkalket grundmur

 

Taget er halvvalmet og teglhængt

 

Museum med lille udstilling

 

Opført som kornmølle

 

Driften ophørt 1948

 

 

moellearkivet.dk/Østermøllekort

find møllen

Østermølle

moellearkivet.dk/Logo down