ØSTOFTE MØLLE, Østofte Møllevej 262, 4951 Nørreballe. Lolland Kommune

moellearkivet.dk/Østofte Mølle pict
Fra møllebakken er der udsigt over landskabet. Man kan bl.a. se Østofte Kirke, som har et samarbejde med møllen. Efter høstgudstjenesten er der fællesspisning og festligt møllebesøg, hvor møllevingerne snurre som i gamle dage.

'Danske Møllers Venner' overtog møllen i 1967, men i 2003 får 'Østofte Møllelaug' ansvaret for den.

Møllen blev fredet 1964.


Stubmøllen er restaureret flere gange og er funktionsdygtig.

Den ejes af 'Østofte Stubmølles Møllelaug'. (2004)

FAKTABOX

 

Opført 1641:

 

Vindmølle på stub (stubmølle)

 

Fundament af syldsten

 

Krop af træ, beklædt med brædder

 

Taget er bådformet, beklædt med brædder på klink

 

Vingerne har hækværk til sejl

 

Møllen krøjes med stjert og gangvogn

 

Bygget som kornmølle

 

Driften ophørt 1943

 

moellearkivet.dk/Østofte Møllekort

find møllen

Østofte Mølle

moellearkivet.dk/Logo down