AAMØLLE, Remmerstrandvej 188, 7620 Lemvig Kommune

moellearkivet.dk/Aamølle pict
Åmølle ligger ved Nissum Bredning lidt vest for Humlum. Den er opført på hævet havbund fra istiden og man kan se de gamle kystskrænter hæve sig bag mølledammen, der får sit vand fra en 25 meter dyb boring ned i et vandlag, der står under tryk, samt fra returpumpning af det brugte vand.

Møllen lå oprindelig en halv kilometer længere mod øst, på den anden side af vejen, men blev efter en stormflod i 1839 flyttet til sin nuværende plads. Stormfloden var en barsk oplevelse for møllerfamilien. Natten mellem d. 2.-3. januar 1839 pressede en voldsom storm fra nordvest vand ind i Nissum Bredning. Møllen modstod ikke presset, kun kværnhuset holdt stand. Møllerkonen var alene hjemme med to børn på 2 og 4 år, da mølleren- Nikolaus von Brochdorff, var bortrejst på grund af sit arbejde i amtsrådet. Familien var gået i seng og sov trygt, da konen vågnede ved en underlig bankelyd på alkoven. Hun så til sin store forundring det var hendes træsko der sejlede rundt og bumpede mod alkovens side. Hun kom hurtigt ud af sengen, vandet nåede hende til knæene, fik fat i børnene, og med et barn på hver arm reddede hun sig op på en ganske lille forhøjning udenfor møllen. Der stod hun så, indtil det blev lyst, og et redningshold fra nabogården kunne komme hende til undsætning.

Åmølle har, som den eneste mølle i Nordeuropa, en meget speciel gearing, der driver både en melkværn og ved undertræk en skallekværn med det ene vandhjul, mens det andet, uden gearing, trækker en kværn på kværnloftet gennem et 2-trins overtræk.

Møllen er gennemrestaureret og funktionsdygtig.

Den drives af Aa-Mølles Laug og ejes af foreningen 'Danske Møllers Venner'. (2006)

FAKTABOX

 

Anlagt før 1490: 

 

Vandmølle med 2 overfaldshjul

 

Fundament af syldsten

 

Facader i bindingsværk ,bræddebeklædning og spån

 

Taget er halvvalmet og tækket med strå

 

Mølledammen er retableret

 

Vandføring, malekarm og stigbord er retableret

 

Bygget som kornmølle og i drift indtil 1953

 

moellearkivet.dk/Aamøllekort

find møllen

Aamølle

moellearkivet.dk/logodown