ØSTERKLIT STOKMØLLE, Tversted Klitplantage, 9881 Tversted. Hjørring

moellearkivet.dk/Østerklit Stokmølle pict
Østerklit Stokmølle ligger i Tversted Klitplantage, bag en klit, nogle få meter fra Tannisbugten.
Det er laden til en parallelgård fra 1872, hvor stuehuset (rållingen) nedbrændte i 1981, der huser møllen.

En stokmølle er en lille vindmølletype, der placeres på taget. Oftest på en lade, hvor en kombineret stål og trækonstruktion udgør møllen. Vingerne trækker via en 'stok' ned gennem taget en kværn eller andre redskaber.

Gården 'Østerklit' blev bygget som parallelgård. Længerne placeres altid med gavlene øst-vest. Laden er en højremsbygning. Med denne tømmerkonstruktion kan taghældningen fortsættes og ydervæggene bliver derfor ikke ret høje. Det kan i stærk blæst være vigtigt for bygningens holdbarhed.
Laden er, som de fleste bygninger på egnen fra den tid, bygget af strandingstømmer, og til en af remmene i tagkonstruktionen, har man brugt en gammel skibsmast. Man kan på mastens bemaling se hvor den har gået igennem skibsdækket.

Møllen er funktionsdygtig og kører jævnligt.
Det er den eneste stokmølle, der er bevaret i Danmark. Hjerl Hede Frilandsmuseum har også en stokmølle, men den er uden kværn.

Der er ingen kørevej til møllen. man skal parkerer bilen på P-pladsen ved Tversted Søerne, og derefter gå pokkers langt igennem klitplantagen. Har man mulighed for det, så tag cyklerne med.
Et godt råd: Når man nu har bevæget sig helt her ud ved møllen, så sørg for at komme en dag hvor den er åben. Der er stor forskel på bare at se møllen udefra, og så komme ind og få en gennemgang af møllen og se den kører.
Oplysning om åbningstider m.m. kan fås på Tversted Turistkontor.

Der er ved møllen anlagt en primitiv lejrplads, hvor man må overnatte i eget telt..

Møllen ejes af Skov og Naturstyrelsen og drives af Østerklit Møllerlaug. (2005)

FAKTABOX

 

Opført efter 1872: 

 

Vindmølle på stok (stokmølle)

 

Opsat på laden til en parallelgård fra 1872

 

Vinger med hækværk til sejl

 

Møllen krøjes med stokken

 

Bygget som kornmølle

 

moellearkivet.dk/Østerklit Stokmøllekort

find møllen

Østerklit Stokmølle

moellearkivet.dk/logodown