URTE MØLLE, Nielstrupvej 16, 5762 Vester Skerninge. Svendborg Kommune

moellearkivet.dk/Urte Mølle pict
Urte Mølle ligger smukt i det sydfynske landskab og får vand fra Syltenmade Å. Den ligger, ikke langt fra Svendborg - Faaborg landevejen, lidt nordøst for Ollerup og hører under herregården Hvidkilde.

Det er en meget gammel mølle, anlagt i 1300-tallet. De nuværende bygninger er fra slutningen af 1700-tallet, men ved en gennemgribende restaurering i 1893 blev de gamle bindingsværkmure indkapslet i en skalmur af gule mursten. Møllen havde dengang 2 overfaldshjul, som samtidig fik overdækning.

Omkring 1943 blev vandhjulene fjernet og en Francisturbine indstalleret.

Møllen bruges nu til beboelse og der er kun meget lidt inventar bevaret.

Urte Mølle ejes af Hvidkilde gods v/Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn og kan kun ses udefra.
(2009)
FAKTABOX
 
Anlagt i 1300-tallet:
 
Vandmølle med turbine
 
Fundament af beton
 
Facader i grundmur
 
Taget er et heltag beklædt med eternit
 
Vandføring, stigbord, malekarm og turbine er bevaret
 
Bygget som kornmølle og i drift indtil ca. 1960
 
moellearkivet.dk/Urte Møllekort

find møllen

Urte Mølle

moellearkivet.dk/Logo down